top of page

Töötajale

Kui Sul on tekkinud konflikt tööandjaga või on õhus konflikti tekkimise oht, olgu igapäevases tööelus või töölepingu lõppemisest, aitame Sind järgmistes sõlmpunktides:

- töölepingu tingimused, sealhulgas töötingimuste muutmine töösuhte ajal

- kirjavahetus tööandjaga, sealhulgas Sinu algatuskirjad, vastused tööandja teadetele, ettepanekutele ja nõudekirjadele

- saamata töötasu, hüvitised ja muud tasud

- tööandja varalise kahju hüvitamise nõuded

- töövaidlused nii töövaidluskomisjonis, kui kohtus, sealhulgas õigusdokumentide koostamine (töövaidlusavaldus, hagiavaldus, taotlused, vastus töövaidlusavaldusele, hagiavaldusele, taotlustele), nõuanded õigusdokumentide kogumiseks, esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus

laptop-3196481__340.jpg
bottom of page