top of page

Tööandjale

Kui Sul on vaja korraldada igapäevaseid töösuhteid, koostada töösuhetes vajalikke dokumente, on tekkinud konflikt töötajaga või on õhus konflikti tekkimise oht, olgu töölepingu lõppemisest või muust, aitame Sind järgmistes toimingutes:

- töölepingu tingimused, sealhulgas töötingimuste muutmine töösuhte ajal

- ameti- ja töökirjeldused

- varalise vastutuse lepingud

- töökorralduse reeglid

- kirjavahetus töötajaga, sealhulgas Sinu algatuskirjad (töölepingu ülesütlemise avaldus jms), vastused töötaja avaldustele, teadetele ja nõudekirjadele

- varalise kahju hüvitamise nõuded töötaja vastu

- töövaidlused nii töövaidluskomisjonis, kui kohtus, sealhulgas õigusdokumentide koostamine (töövaidlusavaldus, hagiavaldus, taotlused, vastus töövaidlusavaldusele, hagiavaldusele, taotlustele), nõuanded õigusdokumentide kogumiseks, esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus

office-1209640_960_720.jpg
bottom of page