top of page

Loengud

Viime läbi loenguid erinevates tööõiguse osades (töötasustamise korraldus, töötajate varaline vastutus, töösuhte ülesütlemine nii töötajast, kui tööandjast tulenevatel põhjustel).

Soovitame loengud läbi viia erinevatele töötajate gruppidele (juhtkond, teenindajad jm töötajate kategooriad), et suunata loeng just vastavale sihtgrupile.

Loengud viime läbi kokkuleppel kas Teie või meie ruumides.

Conference.jpg
bottom of page